top of page
socialtjänst boende stödboende akutlägenhet verksamhet stockholm göteborg skåne malmö svea boende

För socialtjänsten

Tillsammans för trygga boenden och hem.

socialtjänst boende stödboende akutlägenhet verksamhet stockholm göteborg skåne malmö svea boende

Hej Socialtjänst!

Vi tror på det enkla men samtidigt svåra: Att bygga starka relationer. Vårt huvudsakliga mål är att ge varje person som kommer till oss möjligheten till ett tryggt hem där de kan uppleva värme och lugn. 

 

Vår vision och övertygelse om hållbara relationer genomsyrar hela vår organisation. Vi sätter individen i centrum och strukturerar vårt arbete kring planering, utveckling och uppföljning av kvaliteten genom åtgärder som främjar relationsbyggande. Detta är något vi prioriterar både i vår dagliga verksamhet och på ledningsnivå. Tillsammans med er på socialtjänsten skapas möjligheten att skydda, förbättra och förändra personers liv. 

Alla har rätt att
känna trygghet!

Överallt i samhället finns människor som kämpar för att hitta trygghet i sina hem. Bakom varje siffra och statistik finns en berättelse om en individ som längtar efter en fristad där de kan känna sig säkra och skyddade.

Det kan vara kvinnor eller barn som växer upp i en miljö där våld och missbruk präglar deras vardag. De tvingas leva i ständig rädsla och osäkerhet, utan att kunna lita på att deras hem är en plats där de kan vara sig själva och blomstra som individer.

Det kan vara flyktingar som har tvingats lämna sitt hemland på grund av krig och konflikter. De står inför utmaningen att anpassa sig till en ny kultur och samtidigt kämpa med saknaden av det trygga hem de en gång hade.

Det kan vara personer som lever i ekonomisk utsatthet och inte har råd att bo i en säker och stabil bostad. De tvingas hoppa mellan tillfälliga boenden och kämpar för att få tillgång till en plats där de kan känna sig trygga och ha en möjlighet att bygga upp sina liv.

Dessa berättelser och många fler visar på det akuta behovet av att alla människor, oavsett bakgrund eller omständigheter, ska ha rätt till trygghet i sina hem. Det är inte bara en fråga om fysisk säkerhet, utan också om att kunna känna sig respekterad, älskad och accepterad i hemmet.

Tillsammans kan vi skapa en värld där ingen behöver leva i rädsla och osäkerhet i sina hem. Med engagemang och samverkan mellan olika aktörer lyssnar vi på de som saknar trygghet och ta deras berättelser på allvar. Genom samarbete arbetar vi tillsammans för att erbjuda stöd, resurser och lösningar för att skapa en säker och trygg tillvaro för alla. Varje individ förtjänar rätten att känna sig trygg i sitt eget hem och det är vår gemensamma plikt att göra det möjligt.

ukraina flyktingar hjälp ukrainska socialtjänst boende stödboende akutlägenhet verksamhet stockholm göteborg skåne malmö svea boende
tp244-bg1-08.jpg

Citat från socialsekreterare

"Samarbetet har fungerat utmärkt. Jourfamiljen har varit väldigt bra och vi hade ett bra samarbete. Ser fram emot att arbeta med er igen." Socialsekreterare, Göteborgs stad

Våra verksamheter

Here's what we do!

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

close-up-people-with-food-donations.jpg

Kontakta oss

bottom of page