top of page
Social.png

För socialtjänst

Tillsammans skapar vi ett hem för alla.

pexels-rodnae-productions-8293679.jpg

För socialtjänst

Vi är en mindre organisation som tror på det enkla men samtidigt svåra: att bygga relationer. Vårt mål är att varje barn och ungdom ska få möjlighet att växa upp i trygga hem där de kan växa som individer. Genom stöd och mentorskap från våra kvalificerade kontaktpersoner i samarbete med våra familjehemskonsulenter, strävar vi efter att erbjuda säkerhet och en framtidstro för personer i behov av särskilt stöd.

Svea Boendes vision och tro på hållbara relationer genomsyrar hela organisationen. Genom att sätta individen i fokus strukturerar vi vårt arbete kring att planera, utveckla och följa upp kvaliteten genom relationsbyggande åtgärder i såväl den dagliga verksamheten som på ledningsnivå.

Alla har rätt att
känna trygghet!

I dagsläget står vi inför den största humanitära katastrofen i Europa sedan andra världskriget. Miljontals människor är på flykt undan krig i vårt närområde.

 

Vi på Svea Boende arbetar för att erbjuda barn, unga och familjer trygga hem och har med kort varsel ställt om delar av vår verksamhet för att kunna möta det behov som uppstår när miljontals människor måste lämna sina hem för att söka trygghet i ett annat land. Vi har ett stort antal lägenheter i olika storlekar för de familjer som är i behov av tryggt boende i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Helsingborg.

 

Vi kan även erbjuda stabila familjehem för de barn och ungdomar som själva tagit sig till Sverige där våra familjehemskonsulenter ger stöd åt de familjer som öppnat sina hem för de som är på flykt undan kriget. Vi är upphandlade av flera kommuner, bland annat Göteborg- och Stockholms stad, samt stora delar av Halland, Skåne och Kronoberg.


Vi är en mindre organisation som tror på hållbara relationer. Vårt mål är att varje individ ska få möjlighet och förutsättningar att utvecklas i en trygg och stabil hemmiljö.

view-building-with-ukraine-flag-sky-background.jpg
tp244-bg1-08.jpg

Citat från socialsekreterare

"Samarbetet har fungerat utmärkt. Jourfamiljen har varit väldigt bra och vi hade ett bra samarbete. Ser fram emot att arbeta med er igen." Socialsekreterare, Göteborgs stad

Våra verksamheter

Here's what we do!

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

close-up-people-with-food-donations.jpg

Kontakta oss

bottom of page