top of page
Svea Boende familj akutlägenhet stödlägenhet kontaktperson stockholm stad göteborg malmö lund spädbarn bebis barn vuxna ungdom hemlös hvb missbruk hjälp att få boende stöd i hemmet

Välkommen till Svea Boende

Det ska kännas bra att gå hemifrån,

men ännu bättre att komma hem. 

​Våra boendeformer

Svea Boende erbjuder akutboenden, skyddade boenden, stödboenden, jour- och familjehem och öppenvård. Vi är upphandlade av flera kommuner, däribland Göteborgs Stad, Stockholms Stad, stora delar av Halland, Skåne och Kronoberg.

Om Svea Boende

I Sverige finns det ett betydande antal familjer, unga vuxna och barn som är i behov av en trygg och skyddad miljö att kalla för hem. Vi arbetar för att ge dem en vardag och morgondag som präglas av trygghet, säkerhet och frihet.

familjehem stockholm barn jourhem göteborg vuxna socialtjänst malmö
tp244-bg1-08.jpg
familjehem boende stockholm stad göteborg malmö socialtjänst socialsekreterare

Hört från socialsekreterare

"God samarbetsförmåga.

Delger lämplig information, rådfrågar vid situationer som behövs. Uppfattar dem som duktiga i handledning med familjehemmet."

"Mycket välfungerande samarbete! Upplevde konsulenten som lugn och trygg genom hela processen, vilket jag uppskattade väldigt mycket." 

bli familjehem göteborg stockholm malmö sverige ersättning

Kontakta oss

bottom of page