top of page

Vi finns med hela vägen

Svea boendes familjehemskonsulenter utgår från Göteborg och Stockholm. Våra jour- och familjehem finns runt om i Sverige.  Svea boende är upphandlade av flera kommuner bland annat Göteborg- och Stockholms stad och har flera års erfarenhet av att bedriva familjehemsverksamhet.
 
Genom att följa upp placeringar, ge stöttning och handledning till båda parter samt riktade utbildningar till våra familjer arbetar vi ständigt för att kvalitetssäkra en bra hemmamiljö för de barn och unga som behöver vår hjälp. Våra jour-och familjehem är alltid noggrant utredda enligt BRA-Fam och nya Kälvestensmetoden. 
 
Vi på Svea boende brinner för att skapa hållbara relationer och handleda våra familjer, vi finns därför tillgängliga dygnet runt vid oförutsägbara händelser.

tp244-bg1-08.jpg

Hur går det till att bli familjehem?

Intresseanmälan

När du väl har bestämt dig för att engagera dig, kontakta en familjehemskonsulent i närmaste ort där du bor. Inom 1–3 arbetsdagar hör vi av oss till dig där du får ytterligare information kring hur det är att vara jour- och familjehem.

Utredning

Vid fortsatt intresse kommer en familjehemsutredning att göras enligt metoden BRA-fam och Nya Kälvesten för att se huruvida ni är lämpliga som familjehem. Utredning innebär även att hembesök kommer att genomföras av våra familjehemsutredare för att träffa er personligen. Då socialnämnden har det övergripande ansvaret för utredningen kan det bli aktuellt med en mer omfattande utredning av dem senare.

Referenser och utdrag

från register

Därefter kommer Svea Boende att begära referenser från 2 personer i er närhet eller eventuella släktingar. Om ni har erfarenhet av tidigare placeringsuppdrag kan det även begäras ut referenser från aktuell kommun. Ni behöver begära in registerutdrag från Polisregistret, Socialregistret, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan (se information nedan)

Övrig information inför placering

 

Efter att ni blivit godkända som familjehem kan det ta en tid innan en placering sker. Detta är för att vi alltid strävar efter att hitta rätt mellan barn eller ungdom och familj.

1

SOCIALTJÄNSTEN

Begär utdrag ur socialtjänstens personregister och lämna till socialförvaltningen i din kommun.

Mall för utdrag från socialtjänsten

2

POLISEN

Fyll i blanketten HVB-hem, Misstanke- och Belastningsregistret och in skicka till Polismyndigheten.

Länk till Polismyndigheten

3

KRONOFOGDEN

Beställ ett Skuldfrihetsintyg via telefon, 0771-73 73 00.

4

FÖRSÄKRINGSKASSAN

Ring och beställ intyg från Försäkringskassan som visar vilka ersättningar du har eller har haft de senaste 2 åren, 0771 - 524 524

5

TRANSPORTSTYRELSEN

Ring 0771-81 81 81 och begär ett skriftligt utdrag för alla vuxna i hushållet ur LOB-registret. Ni kan även skicka en begäran om LOB-utdrag till Transportstyrelsen, 701 97 Örebro eller kontakta dem via kontaktformuläret på deras hemsida: 

jessica-rockowitz-5NLCaz2wJXE-unsplash.jpg

Kontakta oss

bottom of page