top of page

Vi finns med hela vägen

Varmt välkommen till att bli jour- eller familjehem hos Svea Boende - en plats där värme, professionalitet och ödmjukhet samverkar för att skapa meningsfulla förändringar. Som familjehemskonsulenter utgår vi från Göteborg och Stockholm, och våra jour- och familjehem sträcker sig över hela Sverige.

Vi följer noggrant Socialstyrelsens rekommendationer för att bli familjehem. Intervjuer är en viktig del av utredningsprocessen för att bedöma ert känslomässiga överskott och engagemang. Vi använder metoder som BRA-fam och Nya Kälvestenmetoden för att få en djupare insyn och förståelse. Vi strävar efter att skapa en trygg och positiv intervjumiljö. Vi ser fram emot att lära känna er och er resa mot att bli en del av vårt familjehemsnätverk.
 
För oss är det viktigaste att skapa hållbara relationer och handleda våra familjer, vilket är varför vi alltid finns tillgängliga dygnet runt vid oförutsägbara händelser. Vi strävar efter att vara en pålitlig och stödjande resurs för både familjer och de barn och unga som behöver vår hjälp. Som familjehem får du ersättning varje månad och kan bli familjehem för spädbarn, barn, tonåringar eller unga vuxna.

Tillsammans skapar vi en trygg, inspirerande och varaktig förändring i livet för de barn och unga som behöver det mest. Tillsammans kan vi göra skillnad och ge dem en framtidsutsikt som fylls med kärlek, omsorg och möjligheter.

tp244-bg1-08.jpg

Hur går det till att bli familjehem?

Intresseanmälan

När du väl har bestämt dig för att engagera dig, kontakta en familjehemskonsulent i närmaste ort där du bor. Inom 1–3 arbetsdagar hör vi av oss till dig där du får ytterligare information kring hur det är att vara jour- och familjehem.

Utredning

Vid fortsatt intresse kommer en familjehemsutredning att göras enligt metoden BRA-fam och Nya Kälvesten för att se huruvida ni är lämpliga som familjehem. Utredning innebär även att hembesök kommer att genomföras av våra familjehemsutredare för att träffa er personligen. Då socialnämnden har det övergripande ansvaret för utredningen kan det bli aktuellt med en mer omfattande utredning av dem senare.

Referenser och utdrag

från register

Därefter kommer Svea Boende att begära referenser från 2 personer i er närhet eller eventuella släktingar. Om ni har erfarenhet av tidigare placeringsuppdrag kan det även begäras ut referenser från aktuell kommun. Ni behöver begära in registerutdrag från Polisregistret, Socialregistret, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan (se information nedan)

Övrig information inför placering

 

Efter att ni blivit godkända som familjehem kan det ta en tid innan en placering sker. Detta är för att vi alltid strävar efter att hitta rätt mellan barn eller ungdom och familj.

1

SOCIALTJÄNSTEN

Begär utdrag ur socialtjänstens personregister och lämna till socialförvaltningen i din kommun.

Mall för utdrag från socialtjänsten

2

POLISEN

Fyll i blanketten HVB-hem, Misstanke- och Belastningsregistret och in skicka till Polismyndigheten.

Länk till Polismyndigheten

3

KRONOFOGDEN

Beställ ett Skuldfrihetsintyg via telefon, 0771-73 73 00.

4

FÖRSÄKRINGSKASSAN

Ring och beställ intyg från Försäkringskassan som visar vilka ersättningar du har eller har haft de senaste 2 åren, 0771 - 524 524

5

TRANSPORTSTYRELSEN

Ring 0771-81 81 81 och begär ett skriftligt utdrag för alla vuxna i hushållet ur LOB-registret. Ni kan även skicka en begäran om LOB-utdrag till Transportstyrelsen, 701 97 Örebro eller kontakta dem via kontaktformuläret på deras hemsida: 

jessica-rockowitz-5NLCaz2wJXE-unsplash.jpg

Kontakta oss

bottom of page