Bli jour- eller familjehem

Har du tid, engagemang, kärlek och omsorg att ge till någon som behöver det? Då kan du vara rätt person. Som jour- eller familjehem kan du vara gift, sambo, ensamstående, med eller utan barn, pensionär eller studerande. Det viktigaste är att kunna erbjuda en trygg och stabil miljö, ha tid, tålamod och intresse för barn och ungdomar.

JOURHEM

I situationer där ett barn eller en ungdom behöver placeras omgående behövs ofta en snabb lösning. Placeringar i så kallade jourhem kan ske med kort varsel och varar till dess att socialnämnden utrett behovet av fortsatta insatser för det placerade barnet eller ungdomen. Ett jourhem ska kunna ge barnet trygghet och ha en ordnad tillvaro utifrån att barnet ofta befinner sig i kris.

FAMILJEHEM

Ett familjehem är en vanlig familj med tid, engagemang och vilja för ytterligare en familjemedlem. Ni ska ha en stabil och ordnad tillvaro, både socialt och ekonomiskt. Viktigast av allt är att ni har ett stort tålamod med barn och ungdomar som har svåra upplevelser bakom sig. Ett familjehem förväntas ge stöd, visa empati och hantera svåra situationer som kan uppkomma. Tillsammans med socialtjänst och andra involverade ser ni till att barnet får den vård som han eller hon behöver. Hur länge barnet bor hos er kan variera, från några månader till år eller en hel uppväxt.

Läs mer nedan om hur det går till att bli jour- eller familjehem.

Vi finns med hela vägen

Svea boendes familjehemskonsulenter utgår från Göteborg och Stockholm. Våra jour- och familjehem finns runt om i Sverige.  Svea boende är upphandlade av flera kommuner bland annat Göteborg- och Stockholm stad, samt stora delar av Halland, Skåne och Kronoberg. Vi har flera års erfarenhet av att bedriva familjehemsverksamhet.

 

Genom att följa upp placeringar, ge stöttning och handledning samt riktade utbildningar till våra familjer arbetar vi ständigt för att kvalitetssäkra en bra hemmamiljö för de barn och unga som behöver vår hjälp. Våra jour-och familjehem är alltid noggrant utredda enligt BRA-Fam och djupintervju enligt nya Kälvesten. 

 

Vi på Svea boende brinner för att skapa hållbara relationer och handleda våra familjer, vi finns därför tillgängliga dygnet runt vid oförutsägbara händelser.

Hur går det till att bli jour- eller familjehem?

1. INTRESSEANMÄLAN

När du väl har bestämt dig för att engagera dig, kontakta en familjehemskonsulent i närmaste ort där du bor. Inom 1–3 arbetsdagar hör vi av oss till dig där du får ytterligare information kring hur det är att vara jour- och familjehem.

2. REFERENSER OCH UTDRAG FRÅN REGISTER

Därefter kommer Svea Boende att begära referenser från 2 personer i er närhet eller eventuella släktingar. Om ni har erfarenhet av tidigare placeringsuppdrag kan det även begäras ut referenser från aktuell kommun. Ni måste begära in registerutdrag från Polisregistret, Socialregistret, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan. Klicka här för mer information till registerutdrag och formulär.

3. UTREDNING

Vid fortsatt intresse kommer en familjehemsutredning att göras enligt metoden BRA-fam och Nya Kälvesten för att se huruvida ni är lämpliga som familjehem. Utredning innebär även att hembesök kommer att genomföras av våra familjehemsutredare för att träffa er personligen. Då socialnämnden har det övergripande ansvaret för utredningen kan det bli aktuellt med en mer omfattande utredning av dem senare.

ÖVRIG INFORMATION INFÖR PLACERING

Efter att ni blivit godkända som familjehem kan det ta en tid innan en placering sker. Detta är för att vi alltid strävar efter att hitta rätt mellan barn eller ungdom och familj.

Svea Boende

”Har du tid, engagemang, kärlek och omsorg att ge till någon som behöver det? Då kan du vara rätt person. Vi berättar gärna om hur det är att vara familjehem”

—  Malin Elfström, Familjehemskonsulent