Jour- och familjehem

"Vi på Svea Boende arbetar för att erbjuda trygga hem för barn och unga. Vi är samarbetspartners med socialtjänsten och finns tillgängliga dygnet runt"

—  Malin Elfström, Familjehemskonsulent

Svea Boende

Jour- och familjehem

Som jour- eller familjehem kan du vara gift, sambo, ensamstående, med eller utan barn, pensionär eller studerande. Det viktigaste är att kunna erbjuda en trygg och stabil miljö, ha tid, tålamod och intresse för barn och ungdomar.