top of page

Alla ska känna sig säker i sitt hem

Vi på Svea Boende arbetar för att erbjuda barn, unga och familjer trygga hem. Vi tillhandahåller akutboenden för barnfamiljer, skyddade boenden, stödboenden samt jour-och familjehem. Vi är upphandlade av flera kommuner, bland annat Göteborg och Stockholms stad.

​Våra verksamheter

Klicka för att läsa mer om våra verksamheter.

Alla ska känna sig
trygga i sitt hem

Vi på Svea Boende arbetar för att erbjuda barn, unga och familjer trygga hem. Vi tillhandahåller akutboende, skyddat boende, öppenvård, stödboende samt jour-och familjehem. Vi är upphandlade av flera kommuner, bland annat Göteborg- och Stockholms stad, samt stora delar av Halland, Skåne och Kronoberg.


Vi är en mindre organisation som tror på hållbara relationer. Vårt mål är att varje individ ska få möjlighet och förutsättningar att utvecklas i en trygg och stabil hemmiljö.

Svea boende utgår från Stockholm och Göteborg

bottom of page