Om Svea Boende

Alla ska känna sig trygga i sitt hem

Vi på Svea Boende arbetar för att erbjuda barn, unga och familjer trygga hem. Vi tillhandahåller akutboende, skyddat boende, öppenvård, stödboende samt jour-och familjehem. Vi är upphandlade av flera kommuner, bland annat Göteborg- och Stockholms stad, samt stora delar av Halland, Skåne och Kronoberg.


Vi är en mindre organisation som tror på hållbara relationer. Vårt mål är att varje individ ska få möjlighet och förutsättningar att utvecklas i en trygg och stabil hemmiljö.

Svea boende utgår från Stockholm och Göteborg

Hur vi arbetar

Svea Boende sätter alltid individen i centrum. I vårt arbete följer vi den upprättade vård- och genomförandeplanen, och utifrån varje individs egna situation, arbetar vi konsekvent mot att både familjer och de vi hjälper ska trivas så bra som möjligt.

Vår vision

Vår vision är att utifrån den enskildes livssituation, arbeta för skapandet av en lugn och trygg tillvaro i syfte att främja självständighet.

Svea Boende

Tillsammans stärker vi Sverige - Svea boende är ett vård- och omsorgsföretag som alltid sätter individens trygghet i fokus.

Tillsammans 

På Svea Boende arbetar vi ständigt för att både familjer och de vi hjälper ska trivas så bra som möjligt.

 

Detta gör vi genom att följa upp placeringar, ge stöttning, handledning och finnas tillgängliga dygnet runt vid oförutsedda händelser.

 

Vi gör också regelbundna hembesök och ser till att genomförandeplanen följs samtidigt som vi kan ge hjälp och stöd på plats.

 

Vi på Svea Boende kommer att tillhandahålla riktade utbildningar för våra familjer. Allt för att kunna kvalitetssäkra en bra hemmamiljö för både familjer och de barn och ungdomar som behöver vår hjälp.