top of page

Hur vi arbetar

Svea Boende sätter alltid individns bästa i centrum. Allt arbete baseras på de uppdrag och genomförandeplaner som socialtjänsten ger oss och baseras på den enskilde individens behov och önskningar. Allt arbete har sin grund i ett systemiskt synsätt och med ett validerande förhållningsätt.

Icon-03.png

Trygghet.

 

 Allt arbete som utförs av Svea Boende är enligt de lagar och regler som gäller för verksamheten. Uppdragsgivaren och de andra berörda partner skall känna sig trygga med oss. Vi har rutiner och regler för uppföljning av verksamheten för att säkerställa verksamhetens kvalité. 

Icon-01.png

Kunskap.

 

Svea Boende har lång och gedigen erfarenhet av familjestödjande arbete. Svea Boende kan erbjuda de bästa möjliga insatserna utifrån det individuella behovet. Med hjälp av rätt kunskap vid rätt tillfälle kan Svea Boendes personal erbjuda olika lösningar beroende på situation och individens behov.

Icon-02.png

Omsorg.

 

Svea Boendes arbete bygger på ett aktivt engagemang och omsorg i alla delar av vårt arbete. Omsorg om såväl våra placerade ungdomar som våra jour- och familjehem. Omsorg om samtlig personal och de socialsekreterare vi samarbetar med.

Tillsammans 

På Svea Boende arbetar vi ständigt för att både familjer och de vi hjälper ska trivas så bra som möjligt.

 

Genom att följa upp placeringar, ge stöttning och handledning till båda parter och finnas tillgängliga dygnet runt vid oförutsedda händelser. Vi gör också regelbundna hembesök och ser till att genomförandeplanen följs samtidigt som vi kan ge hjälp och stöd på plats.

 

Vi på Svea Boende kommer att tillhandahålla riktade utbildningar för våra familjer. Allt för att kunna kvalitetssäkra en bra hemmamiljö för både familjer och de barn och ungdomar som behöver vår hjälp. 

bottom of page