top of page
Familjehem Stockholm Svea Boende håller hand

Vårt arbetssätt

Det ska kännas bra att gå hemifrån,

men ännu bättre att komma hem. 

Hur vi arbetar

Vi på Svea Boende sätter alltid individens välmående och säkerhet i centrum. Allt arbete baseras på de uppdrag och genomförandeplaner som socialtjänsten ger oss och baseras på den enskilde individens behov och önskemål. Vi baserar vårt arbete på att se helheten och förstå samspelet mellan olika delar. Vi tror på att bekräfta människors upplevelser samt känslor och säkerställa att de får ett boende att längta hem till.

stockholm stad göteborg skåne bästa boendestöd lägenhet hjälp skyddat boende hemlös akut boende familj barn barnfamilj kvinna med barn arbetssätt

Trygghet

 

 Allt arbete som utförs av Svea Boende är enligt de lagar och regler som gäller för verksamheten. Uppdragsgivaren och de andra berörda partner skall känna sig trygga med oss. Vi har rutiner och regler för uppföljning av verksamheten för att säkerställa verksamhetens kvalité. 

socialtjänst stödboende skyddat boende

Kunskap

 

Svea Boende har lång och gedigen erfarenhet. Verksamheten erbjuder de bästa möjliga insatserna utifrån det individuella behovet. Med hjälp av rätt kunskap vid rätt tillfäll skapar Svea Boendes personal erbjuda olika lösningar beroende på situation samt individens behov.

omsorg stockholm göteborg skåne bästa boendestöd lägenhet hjälp skyddat boende hemlös akut boende familj barn barnfamilj kvinna med barn arbetssätt

Omsorg

 

Svea Boendes arbete bygger på ett aktivt engagemang och omsorg i samtliga delar av arbetet. Omsorg om såväl våra boende, våra jour- och familjehem, samtlig personal samt de socialsekreterare vi samarbetar med. Bra samarbete skapar de bästa lösningarna. Tillsammans skapar vi trygga hem för alla.

stockholm stad göteborg skåne bästa boendestöd lägenhet hjälp skyddat boende hemlös akut boende familj barn barnfamilj kvinna med barn arbetssätt

Tillsammans 

På Svea Boende arbetar vi aktivt för att främja trivsel och välbefinnande för både familjer och de individer vi stödjer. 

Vi genomför regelbunden uppföljning av placeringar och tillhandahåller stöttning och handledning till både familjer och individer. Vi finns tillgängliga dygnet runt för oväntade händelser och erbjuder hjälp och stöd på plats vid behov.

 

För att säkerställa ett kvalitativt boende och hemmiljö gör vi regelbundna hemsök och ser till att planen följs och att alla mår bra. Vi tillhandahåller dessutom målinriktade utbildningar till våra familjehem för att säkerställa en trygg och positiv hemmiljö för både familjen och den placerade. För oss står välbefinnande högst upp på listan. Tillsammans skapar vi trygga hem.

bottom of page