kelly-sikkema-4l2Ml8-MLUg-unsplash_edite

Jour- och familjehem

Våra jour- eller familjehem erbjuder en trygg och stabil miljö i en familj som ger sin tid, sitt tålamod och intresse för barn och ungdomar.

christie-kim-yxXk-sAn1BM-unsplash_edited

Skyddat boende

Våra skyddade boenden är till för personer som av olika anledningar är i behov av skydd.

naomi-hebert-MP0bgaS_d1c-unsplash_edited

Stödboende

Vi erbjuder tränings- och stödboende i Stockholm- och Göteborgssområdet med stöd av kvalificerad kontaktperson.

thomas-drouault-IBUcu_9vXJc-unsplash_edi

Öppenvård

Svea boende erbjuder olika former av öppenvårdsinsatser och utgår från ett salutogent och systemiskt perspektiv.

brandon-griggs-wR11KBaB86U-unsplash_edit

Akutboende

Våra jourlägenheter är till för unga vuxna, vuxna och barnfamiljer som av någon anledning saknar en fast bostad.

large_edited.png

Om Svea Boende

Svea boende är ett vård- och omsorgsföretag som alltid sätter individens trygghet i fokus.