top of page

Alla ska känna sig säkra i sitt hem

Vi på Svea Boende arbetar för att erbjuda barn, unga och familjer trygga hem. Vi tillhandahåller akutboenden, skyddade boenden, öppenvård, stödboenden samt jour-och familjehem. Vi är upphandlade av flera kommuner, bland annat Göteborgs Stad, Stockholms Stad, stora delar av Halland, Skåne och Kronoberg.

stockholm stad göteborg skåne kronoberg norrland bästa boendestöd lägenhet hjälp skyddat boende hemlös akut boende familj barn barnfamilj kvinna med barn arbetssätt

Vår vision

På Svea Boende brinner vi för att göra verklig skillnad i människors liv. Vår vision är att vara en avgörande kraft i att skapa positiva förändringar för individer i deras livssituationer.

 

Vi strävar dagligen efter att ge personer ett meningsfullt liv där de känner trygghet och glädje samt kan blomstra och uppnå sin fulla potential. Genom att erbjuda trygga boenden med skräddarsytt skydd och stöd vill vi kunna hjälpa så många som möjligt till säkerhet. Ett hem utan ångestladdade väggar.

Vi är stolta över att få vara en del av personers resor mot en ljusare framtid och gör vår allra bästa för att göra det så bra som möjligt. Genom att vara lyhörda, empatiska och flexibla kan vi anpassa vårt stöd efter personers unika behov och skapa positiva och långvariga förändringar i deras liv.

 

Där det känns bra att gå hemifrån, men ännu bättre att komma hem.

​Våra boendeformer

Vi erbjuder akutboenden, skyddade boenden, stödboenden, jour- och familjehem och öppenvård. Vi är upphandlade av flera kommuner, däribland Göteborgs Stad, Stockholms Stad, stora delar av Halland, Skåne och Kronoberg.
Tryck på bilderna för att läsa mer om våra boenden.

Vi drivs av att se människor växa och bedriver vård och omsorg utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Målet är att skapa möjlighet och förutsättningar för individen att förverkliga sina drömmar och mål. Vår drivkraft är att genom medmänsklighet, empowerment och goda relationer skapa en varaktig förändringsprocess tillsammans med individen

Medmänsklighet

För oss innebär medmänsklighet att vara lyhörd inför den enskildes önskemål och behov. Genom öppenhet och tillit skapar vi en trygghet där vi kan bistå individuellt anpassat stöd och hjälp. Vår drivkraft är allas lika värde och vi tror på att alla kan lyckas om förutsättningarna finns.

Empowerment

Vår inre drivkraft består av att göra skillnad, att få vara en del av en individs utveckling- och förändringsprocess. Vi tror på individens styrkor och förmåga att själv skapa förändring genom att känna möjlighet att påverka sin situation. För oss är det viktigt att fråga oss för vem det gör skillnad och att individen känner egenmakt i sin livssituation.

tp244-bg1-08.jpg

Vår Värdegrund

På Svea Boende är vår stora drivkraft att se människor växa och uppfylla sina drömmar. Vi erbjuder individanpassad vård och omsorg som är anpassad efter varje persons behov och förutsättningar. Genom att vara snälla, visa genuin medmänsklighet och stärkande samt bygga starka relationer hjälper vi människor att göra bestående förändringar i sina liv. Vi är engagerade i att vara en pålitlig partner och stödja dem på vägen mot ett meningsfullt och självständigt liv.

medmänsklighet

Medmänsklighet

För oss innebär medmänsklighet att vara lyhörd inför den enskildes önskemål och behov. Genom öppenhet och tillit skapar vi en trygghet där vi kan bistå individuellt anpassat stöd och hjälp. Vår drivkraft är allas lika värde och vi tror på att alla kan lyckas om förutsättningarna finns.

empowerment göra skillnad i samhället

Empowerment

Vår inre drivkraft består av att göra skillnad, att få vara en del av en individs utvecklings-, blomstring- och förändringsprocess. Vi tror på individens styrkor och förmåga att själv skapa förändring genom att känna frihet och möjlighet att påverka sin situation. För oss är det viktigt att ha individen i fokus och att denne känner makt över sitt eget liv. 

relationer pussel göra skillnad föra samman hjälpa till bidra till samhället stockholm göteborg skåne

Relationer

Vi drivs av goda relationer vilket innebär att vi ständigt arbetar mot en samsyn samtliga parter emellan. Enligt oss utgör goda relationer en grund för förändring och glädje, positiv energi och engagemang inför uppdraget är nycklarna till ett gott resultat. 

bottom of page