top of page

Kontakta oss!

Kontakta oss för platsförfrågan

Rebecca Weimers

Malmö

079 10 13 999

rebecca.weimers@sveaboende.se

Emelie Nilsson

Stockholm

076 215 82 57

emelie.nilsson@sveaboende.se

träningslägenhet stödlägenhet familj hund lägenhet stöd hjälp boende barn vuxna kvinna man småbarn stockholm stad göteborg malmö

Tränings- och stödlägenheter

Vi erbjuder stödboende och träningslägenheter i Stockholm, Malmö och Lund med stöd av kvalificerad kontaktperson

Svea stödboende

Vi erbjuder stödboende med kvalificerat stöd.

stödboende hvb instution kriminalvård behandlingshem hemlös boende trygghet stockholm göteborg malmö ungdom vuxen

Stödboende

Svea boende tillhandahåller stödboende för ungdomar och vuxna som kanske tidigare bott på HVB, institution,  kriminalvård, behandlingshem eller kommer från hemlöshet och som nu som behöver ett tryggt boende med stöd och vägledning. Syftet är att stärka klienten på vägen mot annat boende och självständighet. Stödet anpassas efter individens behov tillsammans med socialtjänsten.

vad gör en kontaktperson utbildning MI CRA ESL återfallsprevention stockholm göteborg malmö

Kontaktperson

En kvalificerad kontaktperson stöttar den boende med bland annat budgetering, schema och myndighetskontakter. Personal finns tillgängliga dygnet runt för oförutsedda händelser.

 

Våra kontaktpersoner är mogna, stabila och engagerade vuxna förebilder med stort intresse av att möta andra människor och är utbildade i bland annat MI, CRA, Återfallsprevention och ESL.

vad gör en kontaktperson utbildning MI CRA ESL återfallsprevention stockholm göteborg malmö boende

Våra kontaktpersoner fungerar ofta som mentorer i resan mot att nå ungdomarnas uppsatta mål utifrån genomförandeplanen.

 

En viktig del i arbetet är att kontaktpersonerna anpassar sitt stöd efter den enskildes behov och finns tillgängliga dygnet runt.

 

Kontaktperson

Våra boendeformer

Läs mer om våra olika boenden.

bottom of page