top of page

Jourtelefon

08-25 90 50

See our other services

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

See our other services

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

öppenvård insats få hjälp öppen vård kontaktperson stockholm stad boende göteborg malmö vård rehabilitering

Öppenvårdsinsatser

En av de vanligaste insatserna för barn och deras familjer är öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Svea boendes behandlare är utbildade socionomer med flera års erfarenhet av socialt arbete och av att möta barn, unga och deras familjer.

 

Tillsammans med uppdragsgivande socialtjänst och barnet/den unge/familjen skräddarsys insatsen och en individuell behandlingsplan görs. Insatserna kan riktas direkt till barn och ungdomar, till föräldrar och till både barnet/den unge och föräldrar.

Hur arbetar vi inom öppenvården?

Svea boende erbjuder skräddarsydda behandlingsinsatser till unga och  familjer som känner att de fastnat i negativa mönster och icke fungerande samspel.

Problematiken kan bl.a  handla om missbruk, psykisk ohälsa, problematisk skolfrånvaro eller samspelsproblematik i hemmet.

Svea boendes behandlare utgår från ett systemiskt perspektiv och ett salutogent, validerande förhållningssätt. Behandlingsarbetet genomförs med god kvalitet och behandlarna arbetar alltid med ett stort engagemang för att få till positiva beteende- och eller relationsförändringar.

Våra behandlare har lång erfarenhet av behandling och socialt arbete och  utgår från att relationen mellan klient och behandlare är en av de viktigaste byggstenarna i förändringsarbetet.

De har även vidareutbildning i MI, CRA, ÅP (återfallsprevention), samt KBT.

öppenvård insats få hjälp öppen vård kontaktperson stockholm stad boende göteborg malmö vård rehabilitering utbildning MI CRA ÅP KBT skräddarsydd behandlingsinsats psykisk ohälsa skolfrånvaro behandlare

Våra verksamheter

Klicka för att läsa mer om våra verksamheter.

bottom of page