Värdegrund

Värdegrund

Vi drivs av att se människor växa och bedriver vård och omsorg utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Målet är att skapa möjlighet och förutsättningar för individen att förverkliga sina drömmar och mål. Vår drivkraft är att genom medmänsklighet, empowerment och goda relationer skapa en varaktig förändringsprocess tillsammans med individen. 

Medmänsklighet

För oss innebär medmänsklighet att vara lyhörd inför den enskildes önskemål och behov. Genom öppenhet och tillit skapar vi en trygghet där vi kan bistå individuellt anpassat stöd och hjälp. Vår drivkraft är allas lika värde och vi tror på att alla kan lyckas om förutsättningarna finns.

Empowerment

Vår inre drivkraft består av att göra skillnad, att få vara en del av en individs utveckling- och förändringsprocess. Vi tror på individens styrkor och förmåga att själv skapa förändring genom att känna möjlighet att påverka sin situation. För oss är det viktigt att fråga oss för vem det gör skillnad och att individen känner egenmakt i sin livssituation.

Relationer

Vi drivs av goda relationer vilket innebär att vi ständigt arbetar mot en samsyn samtliga parter emellan. Vi tror på att goda relationer utgör en grund för förändringsprocessen och att glädje, positiv energi och engagemang för uppdraget är centralt för ett gott resultat. Vi är stolta över det vi tillsammans med individen åstadkommer och tror på att goda relationer är viktigt.