Tränings- och stödlägenheter

Svea Boende

"Vi erbjuder stödboende i form av träningslägenhet i Stockholms- och Göteborgsområdet med stöd av kvalificerad kontaktperson"

—  Maria Kjellström, Samordnare

Träningslägenheter erbjuds personer som uppnått en hög grad av självständighet och som behöver stöd i att slussas ut vidare i samhället och utveckla de kunskaper de hittills fått.

jay-blacks-CO2RRmlhTIU-unsplash.jpg

Träningslägenhet

En kvalificerad kontaktperson stöttar den boende med bland annat budgetering, schema och myndighetskontakter. Personal finns tillgängliga dygnet runt för oförutsedda händelser.

 

Våra kontaktpersoner är mogna, stabila och engagerade vuxna förebilder med stort intresse av att möta andra människor.

marivi-pazos-cvpk5Y4ZWUs-unsplash.jpg

Kontaktperson

Våra kontaktpersoner fungerar ofta som mentorer i resan mot att nå ungdomarnas uppsatta mål utifrån genomförandeplanen.

 

En viktig del i arbetet är att kontaktpersonerna anpassar sitt stöd efter den enskildes behov och finns tillgängliga dygnet runt.

 

Under året erbjuder vi studie- och yrkesvägledning samt läxhjälp på huvudkontoret i Kista, vilket tillsammans med mentorskapet visat sig väldigt framgångsrikt.
 

monica-melton-oc_XTqWezp4-unsplash_edite

Mentorskap

Jourtelefon

08-25 90 50