Tränings- och stödlägenheter

Svea Boende

"Vi erbjuder stödboende i form av träningslägenhet i Stockholms- och Göteborgsområdet med stöd av kvalificerad kontaktperson"

—  Jessica Vall, Kvalificerad kontaktperson

Träningslägenheter erbjuds personer som uppnått en hög grad av självständighet och som behöver stöd i att slussas ut vidare i samhället och utveckla de kunskaper de hittills fått.

Träningslägenhet

En kvalificerad kontaktperson stöttar den boende med bland annat budgetering, schema och myndighetskontakter. Personal finns tillgängliga dygnet runt för oförutsedda händelser.

 

Våra kontaktpersoner är mogna, stabila och engagerade vuxna förebilder med stort intresse av att möta andra människor.

Kontaktperson

Våra kontaktpersoner fungerar ofta som mentorer i resan mot att nå ungdomarnas uppsatta mål utifrån genomförandeplanen.

 

En viktig del i arbetet är att kontaktpersonerna anpassar sitt stöd efter den enskildes behov och finns tillgängliga dygnet runt.

 

Under året erbjuder vi studie- och yrkesvägledning samt läxhjälp på huvudkontoret i Kista, vilket tillsammans med mentorskapet visat sig väldigt framgångsrikt.
 

Mentorskap

Isak Eriksson

Kvalificerad kontaktperson

Stockholm

T: 073 53 04 089

M: isak@sveaboende.se

A: Knarrarnäsgatan 13, 164 40, Kista

Jessica Vall

Kvalificerad kontaktperson

Stockholm

T: 076 21 58 257
M: jessica.vall@sveaboende.se
A: Knarrarnäsgatan 13, 164 40, Kista

Jourtelefon

08-25 90 50

Om Svea Boende

Svea Boende är ett vård och omsorgsföretag som alltid sätter individens trygghet i fokus. Svea Boende är en del av Svea Partners: Tillsammans bygger vi välfärden.

Kontakt

Adress

Svea Boende Stockholm

Knarrarnäsgatan 13

164 40, Kista

Svea Boende Göteborg

Skårs Led 3

412 63, Göteborg

Intresseanmälan "Bli Familjehem"

  • Facebook - svarta cirkeln
  • Linkedin - svarta cirkeln

© 2020  Svea Boende AB