Tränings- och stödlägenheter

Svea Boende

"Vi erbjuder stödboende i form av träningslägenhet i Stockholms- och Göteborgsområdet med stöd av kvalificerad kontaktperson"

—  Jessica Vall, Kvalificerad kontaktperson

Träningslägenheter erbjuds personer som uppnått en hög grad av självständighet och som behöver stöd i att slussas ut vidare i samhället och utveckla de kunskaper de hittills fått.

Träningslägenhet

En kvalificerad kontaktperson stöttar den boende med bland annat budgetering, schema och myndighetskontakter. Personal finns tillgängliga dygnet runt för oförutsedda händelser.

 

Våra kontaktpersoner är mogna, stabila och engagerade vuxna förebilder med stort intresse av att möta andra människor.

Kontaktperson

Våra kontaktpersoner fungerar ofta som mentorer i resan mot att nå ungdomarnas uppsatta mål utifrån genomförandeplanen.

 

En viktig del i arbetet är att kontaktpersonerna anpassar sitt stöd efter den enskildes behov och finns tillgängliga dygnet runt.

 

Under året erbjuder vi studie- och yrkesvägledning samt läxhjälp på huvudkontoret i Kista, vilket tillsammans med mentorskapet visat sig väldigt framgångsrikt.
 

Mentorskap

Jourtelefon

08-25 90 50

Om Svea Boende

Svea Boende är ett vård och omsorgsföretag som alltid sätter individens trygghet i fokus. Svea Boende är en del av koncernen Svea Partners: Tillsammans bygger vi välfärden.

Kontakt

Adress

Svea Boende Stockholm

Knarrarnäsgatan 13

164 40, Kista

Svea Boende Göteborg

Åby Arenaväg 8A

431 62, Mölndal

Intresseanmälan "Bli Familjehem"

Org. nr.: 559034-4098

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle

© 2020  Svea Boende AB