top of page

Svea Boende - Nytt ramavtal i Ale

Uppdaterat: 7 dec. 2023

Ale kommun - Familjehem med stöd från konsulent

Ramavtal Ale Familjehem Skyddat boende Stödlägenheter Akutboende Stockholm Göteborg Malmö Luleå Sverige Kvinnohem

Vi är glada att kunna meddela att vi har erhållit ett framstående ramavtal för Ale kommun - familjehem med stöd från konsulter. Som en pålitlig och erfaren samarbetspartner inom socialt arbete är vi stolta över att kunna erbjuda våra specialiserade tjänster och resurser för att stödja och främja välbefinnandet hos barn, ungdomar och vuxna i behov av trygga och stabila familjehem i Ale kommun.


Genom detta ramavtal kommer vi att tillhandahålla högkvalitativt konsulentstöd för familjehemmen inom Ale kommun. Vi förstår att en trygg och kärleksfull familjemiljö är avgörande för den enskildes utveckling och välbefinnande. Därför är våra konsulenter välutbildade och har gedigen erfarenhet inom arbete med familjehem. De kommer att erbjuda professionellt stöd, rådgivning och utbildning till familjehemmen för att hjälpa dem att skapa en trygg och stabil miljö för de placerade barnen, ungdomarna och vuxna.


Vi har en förståelse för de utmaningar och behov som kan uppstå i samband med familjehemsplaceringar. Våra konsulenter kommer att arbeta nära familjehemmen för att säkerställa att de får allt stöd och verktyg de behöver för att kunna möta individens, som har placerats, individuella behov. Vi kommer att främja samarbete och kommunikation för att säkerställa en helhetsinriktad och samordnad process.


Vårt ramavtal för Ale kommun är en möjlighet för oss att göra en positiv skillnad i någons liv. Genom att erbjuda stöd och vägledning till familjehemmen bidrar vi till att skapa en trygg och kärleksfull miljö där individer kan blomstra och utvecklas. Både den som har placerats, men även familjemedlemmarna. Vi är tacksamma för förtroendet som Ale kommun har visat oss och ser fram emot att samarbeta för att skapa varaktiga och meningsfulla förändringar i individers liv. Tillsammans kan vi ge trygga och kärleksfulla hem.

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page