Skyddat boende

SÄKERHET I FOKUS

Din säkerhet är det viktigaste för oss. All kontakt med den yttre världen sker via en utvald kontaktperson. För att vi ska kunna upprätthålla bra och säkert skydd behövs det samarbete från dig som klient. Vi informerar alltid om säkerhet, larm och yttre skydd av fastigheten för att du ska känna dig trygg.

VÅR VISION

Vår vision är att kunna hjälpa så många som möjligt som behöver ett skyddat boende. Vi ska vara en seriös, pålitlig och långsiktig samarbetspartner med socialtjänsten. Vi erbjuder hög tillgänglighet och stabil service med god kvalitét. På vårt journummer är vi alltid tillgängliga att hjälpa till i akuta ärenden. Vi eftersträvar en hemlik boendesituation. Våra skyddade boenden är avsedda för självhushåll. De är fullt utrustade och möblerade. Varje familj har ett eget boende.

BOKNING

Som stöd i uppdragsgivarens uppföljning lämnar vi regelbundna månadsrapporter om uppdragets genomförande. För kommuner med ramavtal har vi ingen uppsägningstid, i övrigt är uppsägningstiden fem dygn. Vi tar inte emot klienter med ett aktivt missbruk eller klienter som inte klarar eget självhushåll.

Vad är skyddat boende?

Skyddat boende är en boendeform som har till syfte att under en begränsad tid erbjuda skydd för personer som av någon anledning inte kan vara kvar i sitt hem.

Säkerheten anpassas efter bedömning av skyddsnivå. Säkerheten består av fysiska säkerhetsanordningar men även samtalsstöd av kvalificerad skyddskonsulent. Vår klassificering enligt socialstyrelsens riktlinjer är skyddsnivå 2

Våra boenden består främst av lägenheter men även fristående hus. Tanken är att klienten ska leva så normalt liv som möjligt med hjälp av vår personal. Syftet är att hjälpa klienten till ett självständigt liv.

Barnen i fokus

Barnperspektivet är viktigt för oss. Vi eftersträvar en så normal vardag för barnen som möjligt med skola och fritidsaktiviteter.

Hos oss bor familjen i egen lägenhet. För oss är en fungerande skolgång för barn som bor hos oss viktig. Vi kan erbjuda boenden i närhet till förskola och skola och har et bra samarbete med dem.

Då barns rätt till ett tryggt boende är viktigt för oss arbetar vi aktivt med att leta efter förstahandskontrakt hos hyresvärdar på olika orter

 
 

Stödet hos oss

Varje klient får en egen kontaktperson som hjälper till med bl.a. säkerhetsfrågor, bokning av tider, myndighetskontakter, vårdbesök, stöd i att leta ny bostad, söka arbete. Vid behov ordnar vi med transporter till en annan ort. Vi kan också erbjuda barnpassning, aktiviteter och läxhjälp. 

 

Vi har särskilda utrymmen för social samvaro för både vuxna och barn. Där erbjuder vi bl.a. stöd kring bostads- och boendefrågor, föräldraskap, hälsa. För barnen kan vi erbjuda anpassade aktiviteter. För klienter med olika trauman erbjuder vi samtal med terapeut i egen regi alternativt stöd med andra vårdgivare. 
 

Alla klienter får en genomförandeplan utifrån inskrivningssamtalet med klienten och uppdraget från den placerande myndigheten. Vi återkopplar till den placerande myndigheten bl.a. genom regelbundna uppföljningsrapporter där klientens behov och våra insatser framgår.

Hur får jag skyddat boende?

Ett skyddat boende är ett tillfälligt boende på hemlig ort för att kunna bryta kontakten med förövaren, reda ut situationen och slutligen gå vidare i livet.

 

Du ska kontakta socialtjänsten i din hemkommun. Socialtjänsten gör bedömningen om det är skyddat boende eller någon annan insats som behöver göras. Därefter kommer socialtjänsten att hjälpa dig med att få ett skyddat boende antingen hos oss eller en annan aktör. Vi tar endast emot klienter/boenden i samråd med socialtjänsten, Migrationsverket eller annan myndighet.

Vid akut fara kontakta polisen på telefon 112! Tveka aldrig att kontakta polisen om du, andra familjemedlemmar eller bekanta befinner sig i fara.

Vid fara och oro

Vid oro och övriga frågor skall den boendes socialsekreterare kontaktas. Vid frågor om boendet kontaktas Svea Boende.

 

Vid direkt fara skall 112 polisen kontaktas.

Efter skyddat boende

Många klienter behöver eget boende efter vistelsen hos oss. Det finns klienter som har en svag ekonomi vilket innebär att det är svårt att hitta en bostad. Klienten har till uppgift att själv leta efter ett lämpligt boende men vi hjälper alltid till när det behövs.

Kontakt med yttervärlden

Det är viktigt att den boende hjälper till att hålla sig själv och våra lokaler anonyma. Det åligger den boende att inte aktivt vara på sociala medier eller på annat vis blotta information om sin geografiska plats för andra.

Medhavd telefon rekommenderas att hållas avstängd innan resan till oss påbörjas och under vistelsen hos oss. Smartphones kan innehålla spårningsprogram som gör att en annan person kan få information om var mobilen befinner sig.

 

Vi rekommenderar att klienten använder internet sparsamt och restriktivt. Sociala medier så som bloggar, Facebook mm. kan snappa upp var man befinner sig.

 

Vi rekommenderar minimal kontakt med anhöriga. Risken finns att anhöriga råkar försäga sig eller att förövaren via kontakter med bekanta får kunskap om de boende.

 

Förutom i formella kontakter som till exempel besök i rättssal får ingen kontakt tas med den person som utger hotbilden.