Öppenvård

Öppenvårdsinsatser

En av de vanligaste insatserna för barn och deras familjer är öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Svea boendes behandlare är utbildade socionomer med flera års erfarenhet av socialt arbete och av att möta barn, unga och deras familjer.

 

Tillsammans med uppdragsgivande socialtjänst och barnet/den unge/familjen skräddarsys insatsen och en individuell behandlingsplan görs. Insatserna kan riktas direkt till barn och ungdomar, till föräldrar och till både barnet/den unge och föräldrar.

 

Exempel på öppenvårdsinsatser som Svea boende erbjuder är kontaktpersoner för en ungdom eller kontaktfamilj om barnet är mindre. Andra öppenvårdsinsatser som Svea boende erbjuder är stöd till föräldrar för att stärka sin föräldraförmåga, enskilda stödsamtal till barnet/den unge, stödet kan också rikta sig till föräldrar och ungdomar för att arbeta med en problematisk relation.

 

Svea boendes behandlare utgår från ett systemiskt perspektiv och ett salutogent förhållningssätt. Behandlingsarbetet genomförs med god kvalitet och behandlarna arbetar alltid med ett stort engagemang för att få till stånd positiva beteende- och eller relationsförändringar.

Andrea Schwegman

Familjehemskonsulent

Placeringsansvarig

Stockholm/Göteborg

T: 073 96 29 300
M: andrea.schwegman@sveaboende.se
A: Åby Arenaväg 8A, 431 62 Mölndal

Svea Boende

"Våra öppenvårdsinsatser faller inom ramen för socialtjänstlagen och fungerar som ett stöd till ungdomar, unga vuxna och familjer"

—  Andrea Schwegman, Familjehemskonsulent

Om Svea Boende

Svea Boende är ett vård och omsorgsföretag som alltid sätter individens trygghet i fokus. Svea Boende är en del av koncernen Svea Partners: Tillsammans bygger vi välfärden.

Kontakt

Org. nr.: 559034-4098

Adress

Svea Boende Stockholm

Knarrarnäsgatan 13

164 40, Kista

Svea Boende Göteborg

Åby Arenaväg 8A

431 62, Mölndal

Intresseanmälan "Bli Familjehem"

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle

© 2020  Svea Boende AB