Öppenvård

Öppenvårdsinsatser

En av de vanligaste insatserna för barn och deras familjer är öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Svea boendes behandlare är utbildade socionomer med flera års erfarenhet av socialt arbete och av att möta barn, unga och deras familjer.

 

Tillsammans med uppdragsgivande socialtjänst och barnet/den unge/familjen skräddarsys insatsen och en individuell behandlingsplan görs. Insatserna kan riktas direkt till barn och ungdomar, till föräldrar och till både barnet/den unge och föräldrar.

 

Exempel på öppenvårdsinsatser som Svea boende erbjuder är kontaktpersoner för en ungdom eller kontaktfamilj om barnet är mindre. Andra öppenvårdsinsatser som Svea boende erbjuder är stöd till föräldrar för att stärka sin föräldraförmåga, enskilda stödsamtal till barnet/den unge, stödet kan också rikta sig till föräldrar och ungdomar för att arbeta med en problematisk relation.

 

Svea boendes behandlare utgår från ett systemiskt perspektiv och ett salutogent förhållningssätt. Behandlingsarbetet genomförs med god kvalitet och behandlarna arbetar alltid med ett stort engagemang för att få till stånd positiva beteende- och eller relationsförändringar.

Svea Boende

"Våra öppenvårdsinsatser faller inom ramen för socialtjänstlagen och fungerar som ett stöd till ungdomar, unga vuxna och familjer"

—  Andrea Schwegman, Familjehemskonsulent