Alla har rätt att känna trygghet

I dagsläget står vi inför den största humanitära katastrofen i Europa sedan andra världskriget. Miljontals människor är på flykt undan krig i vårt närområde.

 

Vi på Svea Boende arbetar för att erbjuda barn, unga och familjer trygga hem och har med kort varsel ställt om delar av vår verksamhet för att kunna möta det behov som uppstår när miljontals människor måste lämna sina hem för att söka trygghet i ett annat land. Vi har ett stort antal lägenheter i olika storlekar för de familjer som är i behov av tryggt boende i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Helsingborg.

 

Vi kan även erbjuda stabila familjehem för de barn och ungdomar som själva tagit sig till Sverige där våra familjehemskonsulenter ger stöd åt de familjer som öppnat sina hem för de som är på flykt undan kriget. Vi är upphandlade av flera kommuner, bland annat Göteborg- och Stockholms stad, samt stora delar av Halland, Skåne och Kronoberg.


Vi är en mindre organisation som tror på hållbara relationer. Vårt mål är att varje individ ska få möjlighet och förutsättningar att utvecklas i en trygg och stabil hemmiljö.

Kontakta oss så hjälper vi till!

Växel: 08 – 25 90 50

 

Stockholm: 0762-158257 (Maria Kjellström – Samordnare)

 

Göteborg: 0738-863409 (Fredrik Christenson – verksamhetsansvarig)

 

Malmö: 0791–014212 (Zlata Maletic – Samordnare)