För socialtjänst

 Svea Boende utgår från Stockholm och Göteborg med målet att erbjuda barn, unga och familjer trygga hem. Vi tillhandahåller akutboenden för barnfamiljer, skyddade boenden, öppenvård, stödboenden samt jour- och familjehem. Vi är upphandlade av flera kommuner, bland annat Göteborg och Stockholms stad, samt stora delar av Halland, Skåne och Kronoberg.

Vi är en mindre organisation som tror på det enkla men samtidigt svåra: att bygga relationer. Vårt mål är att varje barn och ungdom ska få möjlighet att växa upp i trygga hem där de kan växa som individer. Genom stöd och mentorskap från våra kvalificerade kontaktpersoner i samarbete med våra familjehemskonsulenter, strävar vi efter att erbjuda säkerhet och en framtidstro för personer i behov av särskilt stöd.

Svea Boendes vision och tro på hållbara relationer genomsyrar hela organisationen. Genom att sätta individen i fokus strukturerar vi vårt arbete kring att planera, utveckla och följa upp kvaliteten genom relationsbyggande åtgärder i såväl den dagliga verksamheten som på ledningsnivå.

  

Citat från socialsekreterare

"Mycket välfungerande samarbete, upplevde konsulenten lugn och trygg genom hela processen, vilket jag uppskattade väldigt mycket"