För socialtjänst

 Svea Boende utgår från Stockholm och Göteborg med målet att erbjuda barn, unga och familjer trygga hem. Vi tillhandahåller akutboenden för barnfamiljer, skyddade boenden, öppenvård, stödboenden samt jour- och familjehem. Vi är upphandlade av flera kommuner, bland annat Göteborg och Stockholms stad, samt stora delar av Halland, Skåne och Kronoberg.

Vi är en mindre organisation som tror på det enkla men samtidigt svåra: att bygga relationer. Vårt mål är att varje barn och ungdom ska få möjlighet att växa upp i trygga hem där de kan växa som individer. Genom stöd och mentorskap från våra kvalificerade kontaktpersoner i samarbete med våra familjehemskonsulenter, strävar vi efter att erbjuda säkerhet och en framtidstro för personer i behov av särskilt stöd.

Svea Boendes vision och tro på hållbara relationer genomsyrar hela organisationen. Genom att sätta individen i fokus strukturerar vi vårt arbete kring att planera, utveckla och följa upp kvaliteten genom relationsbyggande åtgärder i såväl den dagliga verksamheten som på ledningsnivå.

  

Citat från socialsekreterare

"Mycket välfungerande samarbete, upplevde konsulenten lugn och trygg genom hela processen, vilket jag uppskattade väldigt mycket" 

Andrea Schwegman

Familjehemskonsulent

Placeringsansvarig

Stockholm/Göteborg

T: 073 962 93 00
M: andrea.schwegman@sveaboende.se
A: Åby Arenaväg 8A, 431 62 Mölndal

Om Svea Boende

Svea Boende är ett vård och omsorgsföretag som alltid sätter individens trygghet i fokus. Svea Boende är en del av koncernen Svea Partners: Tillsammans bygger vi välfärden.

Kontakt

Adress

Svea Boende Stockholm

Knarrarnäsgatan 13

164 40, Kista

Svea Boende Göteborg

Åby Arenaväg 8A

431 62, Mölndal

Intresseanmälan "Bli Familjehem"

Org. nr.: 559034-4098

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle

© 2020  Svea Boende AB